HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 7

JPEG (Deze pagina), 392.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.08 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

V
ë

t
ë
l
E E N W 0 0 R D
AAN nn
j NEDERLANDSCHE WERKLIEDEN
Leden en geen-lerlem der lvxtemationalc.
?'
Vrienden, laat ik je zeggen , dat je gepierd wordt,
" op mun woord van eer. Ik zeg niet, dat ze het niet
goed met je meenen; nee, maar dan pieren ze zich-
£ zelf. Ik ben zooveel als handwerksman of metselaar,
en ik versta mrjn vak zoo goed als myn haas, daar
durf ik me op beroemen, al dat de roem is uitgeslo-
ten , maar ik zeg het omdat het wartr is, en ik een
hekel aan kletspraatjes heb.
In den laatsten tijd hoorde ik gedurig van de kame~
raden dat ze armoe hadden, geen eten genoeg, omdat
ze te weinig verdienden. Dat is waar, vooral als ze--
zooals Jan van End - een vrouw hebben die v§f
maal in de kleine zes jaar in het bed leit, en op den
koop toe een slons is, met de vellen aan ’t lijf. .
Weet je wat ik verdien in de week 7 Gemiddeld,
winter en zomer, negen gulden, En daar moet ik van
leven met mün vrouw, vijf kinderen - God weet of
l
l
l