HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 5

JPEG (Deze pagina), 316.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.07 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

_ Aätll den Lezer.
i De neef van den werkman door wien mg het nevens-
* gaande opstel in handen kwam, zal het mij ­- zoo min
' als de Lezer - ten kwade duiden, dat ik een aantal
l van zgn verbeteringen, zoozvel in stgl als taal, tot het
V oorspronhelühe heb teruggebracht, ja zelfs dat eenige door
hem geschrapte woorden - waarin de sehryver niets vreemds
had gevonden ­­­ door mii op hun plaats zgn hersteld.
Dat de Nederlandsche werklieden de veelal zeer juiste
beschouwingen van den wahlceren Jan niet een Bravolznllen
begroeten, en, beter nog , ter harte willen nemen, is de
wensch van:
J. J. C.
F
I
t :
Z2