HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 32

JPEG (Deze pagina), 424.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.12 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

I so
jv dan eet je niet, en werk je niet en eet je toch, dan
{ ben je een dief en je eindigt in de kast, of erger zoo-
j` als dat arme opgehitste werkvolk te Parüs.
Jongens , de standen zün van God verordineerd.
Nog eens: laat je vrouw de kinders wasschen, en stuurt
{ ze naar school, dat is heel wat voordeeliger op den p
5 duur dan dat ze zoo vroeg worden afgebeuld om bloed~ ip
i j geld voor jelui te verdienen. Ja bloeclgeld mannen! T
{ Zoo denken ikke en Jans.
A En alzoo, laat het vreemde ding loopen, sluit je niet jij
_ bij die Inter- maar bü een echt Nationale We1·I¤mans~ il
{1 vereenigting aan , en toont dat je wijzer bent dan de eend . j
die ­- je weet wel ­­- door zgn eigen kuiken wier op­~ ïï
. gevreten.
Nou weten jelui er alles van, en blüf ik, niet met de
pen maar met het hart,
j Jelui Kameraad ,
jj JAN STUKADOOR, lj
‘ Jlfetselaar.
Den Haag geëindigd tot Juli 1871. ;
· 2 ­ E
su
tt
u
t