HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 31

JPEG (Deze pagina), 503.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.10 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

§ 29
die bedriegerbaas genoeg van je heeft, dan smgt hij je
weg als een afgekloven bot en dan komen de honden A
en knauwen je kapot. Dat rijmt wel, maar dat vleit
niet.
Luistert toch naar me kameraden, als ik zeg zoekt
hooger loon en verbetering van je stamt in de gerecht-ig-
heid, ­­- misschien was het ook niet kwaad, als het
kon , door een aandeeltje in de winst van de bazen‘?--
ä want op mün woord in de verhooging van loon alleen
i zit de voorspoed nog niet. Als wü , zal ik veronderstel-
ä len, het loon te hoog opdrijven, dan moet bij voor-
beeld de winkelier het huis dat hij laat bouwen ook
duurder betalen; en, om dat er uit te halen, smeert
` hij ons de katoen en de pilo en petten en koloniale
waren ook weer duurder aan, en zieje, dan kom je
met al dat hooger toch aan geen beter kantoor. Hebben
de bazen al niet vrijwillig in de laatste jaren de loonen
met 20] à 30 percent verhoogd! En is het er beter om?
En zoodoende zal ik met goed fatsoen besluiten, want
' nu kan ik je die vereenigingen in ons land-die Natio-
nale Werkmtmsvereenigingen van orde vrüheid en recht
aanrecommandeeren. Als je daar lid van wordt, en ik
geloof dat je dat maar twaalf stuivers of twintig bor-
rels voor je heele huishouwen in het jaar kost, dan
kun je klagen , en in de redelijkheid zooveel recht krij-
_ 1 gen als je wilt.
Maar jongens, denkt niet dat je er dadelijk geld mee
krijgen zult en vet van worden. Larie! Werk je niet
ll
l

il