HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 30

JPEG (Deze pagina), 549.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.10 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

K .
5 28 li
‘. je ook niet! Maar aldat de roem is uitgesloten, omdat
1 ik zelf maar werkman ben, en kapabel genoeg om dit
l verhaal te schrgven, zoo ben ik daardoor juist in een
tevreden humeur en heb er pleizier in, en dat komt
omdat ik op de school zoowat haantje op de voorste
bank was, en voor het bouwkundig teekenen kreeg ik de
§ » medaille.
” Maar nu denk je Jan gaat zijn eigen opvüzelen.
j Nee, ik wou nog van de bazen spreken. Pas op jon- ä
"‘ gens, je hebt van die zoogenaamde roüale bazen die je j
p laten verdienen in de drukke maanden, maar je dan j
j naar huis sturen; of ook die je meer loon geven als
een andere baas, omdat zü slecht werk leveren; ik '
zeg je, dat je dan de heler van den steler bent. Laten
de bazen eerlük blijven en zoodoende geen brave bazen E
het brood uit den mond stooten. De groote lui kunnen
T best betalen. Wat ze niet betalen kunnen daar moeten
P jl ze maar afblijven; dat is soms beter ook, want Jans
j ll haar eerste dienst was bij zoogenaamde groote lui, en j
jj daar heeft ze een armoe bügevvoond misschien nog erger
il dan bij ons. Want ze moesten nog mooi weer spelen
b ook. En er zün er zoo een boel: van buiten bont en
~ van binnen .... Meester wou niet hebben dat ik het
W laatste woord zou zetten; maar het is zoo.
‘j Nou, als je merkt dat de bazen slecht werk leveren
en je daardoor meer betalen, verlaagt je dan niet, om ~ _
dat bedrog een handje te helpen. Tegen de gerechtig­
heid in, dat komt toch altüd neer op je zelf, want als 2
J Kll
ll
?'
J
gj; l