HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 29

JPEG (Deze pagina), 515.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.14 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

el
l` 27
· Internationale een schop, en hebben ze zich vereenigd `
met de spreuk: Orde, vrijheid en recht. - Orde in de
‘ hut, dat is de baas. Vrüheid bestig , als je in vrijheid
maar geen kwaad doet. Vrüheid is een wonder ding.
Als ik bijvoorbeeld mijn vrijheid wou gebruiken om mijn
moeder dood te slaan, of om te luilakken, of mij zelf
I te bedrinken en ons zoodoende aan lager wal te bren-
gen , dan zeg ik, vrouw, als het noodig mocht zijn ­-­·
wie weet waar een mensch toekomen kan ­- hou mijn
l arm vast; sluit de deur, of blaas de lamp uit. Ja de
‘ vrijheid is een wonder ding, want daar heb je de ka-
narie van Jans, als die los in de kamer vliegt dan gaat
. ie strijk en zet van zelf de kooi weer in; en niewaar
als een vogel die voor de vrije lucht is geschapen dan
toch tevreden in eene kooi is! lk geloof jongens dat
tevreden zijn met je staat, terwül je toch werkt om het
beter te krügen , al de rechte vrijheid is. -- En dan van
Recht gesproken: accoord! Recht moeten we hebben,
i ' niet meer en niet minder. Ik zeg: met God in de ge-
rechtigheid , vooruit!
l Meen jelui dat wij zelf toch niet meer zoo ver kun-
nen komen, dan zeg ik: jongens laten we dan toch zor-
gen dat ze van onze kinders pieten maken. Zonder
leeren komen er geen knappe bazen in de wereld.
Naar de school moeten ze ! als vvü dan oud zijn dan
i lachen we nog in ’t vuistje, want zij zullen ’t beter
hebben dan wij tegenwoordig in het algemeen. - Of
ze dan allemaal bazen zullen worden ‘? Nou zoo gek ben
s
l
l