HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 28

JPEG (Deze pagina), 583.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.14 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

g Li
Yi
ze
j‘ recht kunnen bespikkuleeren. Die vereeniging of ­gin­
i gen kunnen we de Nationalen noemen , dan hebben we met
A geen Pruisen en Fransoosen te maken (ze zeggen dat het {
voornamelük Engelschen en Italianen zijn , maar wat raken 3
ons de Engelschen of Italianen I) Ik geef je den raad jon-
j gens werkt, en zuupt niet, en laatje vrouw de kinders den
¥ neus afvegen, `en verzuimt niet om ze naar school te ‘ i
sturen. Als ze goed geleerd hebben dan kunnen ze (als
j ze van God de hersens er voor kregen, bazen worden,
y van niemendal op, en zelfs wel gimzemal of alles wat
j hoogheid is. ~­­ Meester heeft uit een boek daarvan .
voorgelezen, maar Jans en ik sloegen de handen ervan
i ineen. Nou van de Ruyter dat weet jelui allemaal.
En als je nou zegt dat je toch geen loon genoeg
I krijgt, en dat ik wel schrijven kan maar dat je daar niet
van eten kunt, dan -- dat zei Jans - lees dan‘eerst
j alles nog eens na, of laat het je voorlezen; en nog
j lj eens : wordt lid van een Nationale. Ga bij de lui die het
i " zeker goed met je meenen, omdat ze de menschen niet g .
_ ontevreden met Gods bestier maar tevreden willen ma-
‘ i ken. Ik zeg laten wij niet met de Fransoos of de Pruis
konkelen, die leggen toch al op de loer, maar laten i
W we; echte Hollandsche jongens blijven -­ Meester zeit
ll echte l«'eerlavzdsehe jongens blijven ­- en ons aansluiten bij
M die vaderlandsche vereenigingen die het goede en de ver-
betering van onzen stand in de redelijkheid bedoelen. r
In Utrecht daar hebben de bazen en het werkvolk het
allereerst een voorbeeld gegeven. Daar gaven zij die
t u
L` I
j