HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 26

JPEG (Deze pagina), 563.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.11 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

~
ll l
l
j 24i
. hebben. Dat is niet anders. - Of ik niet liever, als ik l
het voor ’t kiezen had, een menister als een metse-
f laar zou zün? X/Vaarachtig wel , maar al het gezanik, dat _
` zoo‘n man heeft en in de kranten en veel niet genoeg, ­
dat is ook geen slaadje, zeit meester.--Als ik ’s avonds
met Jans en de twee oudste kinders de boteram met j
‘ , koffie gebruik, dan zeg ik altüd: Goddank! -­ Vraag t
i · maar aan Jans of ’t waar is of niet, en dat doe ik uit
i mijn hart en mün ziel, want waarachtig jongens, als je
,Q tevreden bent, dan heb je niks meer van noode; meer
is larie; lekker is ook larie, aan meer heb je niks an-
jg ders als oppassen en bewaren en uit het bederf houden,
en lekker is koffie met roggebrood als je honger hebt,
Q veel meer dan taart met wün als je nooit honger en E
zelfs geen tüd of werk genoeg hebt” om honger te krij-
§ gen. ­­­ Maar , zeg je , wün is toch een andere smaak
en versterkend. - Versterkend ? zeit meester, niks zeit
‘ ie; de rüken drinken het om de maag die nooit trek
j heeft wat grager te maken, en lekker? meester had
' r eens op een trouwerü het spelletje gezien. dat ze met A
I J de oogen digt geen onderscheid tusschen wün en water ,
J konden proeven, dat had ie zelf mee ondervonden, en
nu zeg ik: als dat je lekker is, dan komt er toch ook
‘ . voor een stooter verbeelding bü. E
· VVeet je wat het is jongens? VW moeten voor ons ;
eigen zien dat we, net als de voorvaders van onze rüke
lui, door werken en goed oppassen vooruit komen. Als lg
de rijke lui tekort komen tegen ons, dat moeten zü voor
E
tl
/ l
tl · er f