HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 25

JPEG (Deze pagina), 514.27 KB

TIFF (Deze pagina), 5.15 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

al
al
tl
ïl
23
’t roofgedierte vreet krengen. Maar de mensch eet wat
2 gebakken of gekookt is, niewaar? Alweer ieder naar
zijn aard van mensch en dier. Maar als een mensch
zich verlaagt tot een roofdier, dan moet hij ook kren-
gen vreten, zeg ik.
Q Ik zeg nog eens dat ik geen enkele groote ken, noch
van de Voorhout noch van de Vnverberg , die gestolen
heeft, zoo als ze vertellen, want ze zeggen: Bezitting
is diefstal. Nee als bezitting diefstal is , dan , zeg ik
A ' tegen Jans , kunnen ze jou gouwe bellen die ik eens
g met een ekstra verdiende, ook wel diefstal noemen;
f dan kunnen ze onzen baas die als gewoon opperman is
begonnen, maar die van den morgen tot den avond ge- '
werkt heeft en nog van alles geleerd tot in den nacht
toe , dan kunnen ze hem omdat hij een kop voor tien
had ook wel een dief noemen. Als ik onze baas was
en ze noemden me een dief omdat ik met Gods hulp
gelukkig gewerkt had , dan zou ik of de tranen in de
oogen krijgen of liederlijk kwaad worden,
Nee jongens, de stemden in de stad en overal, dat
El zit hem inde vcrsclzeidcnlzeid van hersens en het mrmksel
j van de menschen. Net als er geen twee bladen aan de ro-
zenstruik daar in den pot egaal van maat zijn, en even-
min als er twee menschen zijn die je niet van elkaar
j kunt onderscheiden ­­· ten minsten altijd nog wat in ’t
een of ander ­­-­ even zoo min kunnen er twee men-
sehen bestaan die precies even knap zijn of evenveel
verstand en ook evenveel geld en goed in de wereld
rl ·
n