HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 24

JPEG (Deze pagina), 564.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.15 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

tt _ l
Y J
lt
'
it
-‘ 22 t
was ‘? Wat waren de soldaten zonder onder- en boven-
officieren ‘? Over de stommigheid van Pietersen moest
ik lachen. Die zei dat ze die luie bl .... boven op hun
paarden mettertijd ook wel ’t loopen zouden leeren.
Nou vraag ik, wat wou een leger beginnen, als ze
‘ geen hoofdofficiers hadden die uit de hoogte alles afkeken
nl · en meer overleg in een uur moeten hebben als een
A gewoon soldaat in een heel jaar? _
gl Weet jelui wat ik zeg - en ik blijf er bij -­al dat
j maatjes­egaal­commun , dat is de kooi waar de vreem­ 1
Q den ons in willen vangen. Ik heb er over geprakke­ L
zeerd, en zeg: als je goed werkt en niet den luibeest i
Z uithangt, als je niet zuipt, en je geld aan klare spen­
deert en ook niet door je vrouwen aan allerlei mutsen
en linten en snoeperijen laat verknoeien; ik zeg als je
dan in de redelijkheid niet genoeg voor je vrouw en
‘ kinders te eten hebt, zeg het, cn klaag or over in dc
I redolvjl:/acid , en zonder dreigemeezten, dat is van Gods
1 wege ons recht; maar laat je niet pieren door mooie
j praatjes van de Internationale. WVeet je wat die heele if
Internationale is, zei meester: dat is de goeje domme
eend die een haviksei uitbroeide en later door zijn kuiken i
wier opgevreten; of anders zei meester, is het de vos
{ die de kat de kastanjes uit het vuur laat halen. - Jon-
gens als jelui lid er van wordt, dan ben je niks wijzer
Q` als die eend of die kat, en daar ben je toch te goed voor. i
Weet je wat­ik zeg tegen Jans, ik zeg: Jans, een
varken vreet afval, een koe vreet gras en hooi, en
iijij
"|
ll
xl rl