HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 23

JPEG (Deze pagina), 492.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.13 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

zi .
E
>>Rüke altijd volle maag.
>>Arme steeds in ’t eten graag.
j >>Honger maakt blauvvboonen zoet.
>>Vet den maag vervuilen doet."
Ik zei ja, wij zgn sterk, jawel, maar als de ziekteus
komen, dan maaien ze toch altijd ’t meest in onze
buurten.
Dat komt omdat de mindere man niet zindelijk is ,
zei meester. Toen wier Jans giftig, want Jans is als
? een brand. Maar toen zeit meester: Zool hebben jelui
dan ook de cholera in 66 en nou de pokken gehad?
i Wat bliet ‘? - Nee, zei Jans. -­ Accoord, zei meester, dat
1 komt omdat van geen smeerigheid houdt, en omdat jelui
i je zelf en de kinders verstandig hebt laten inenten, en
geen kwezels bent die van Godslasterlijk jammeren, als
J God zelf het medicijnmiddel aan de hand geeft. Zie je
i jongens, ik ben Griffermeerd van mijn geloof; wat jelui
ii bent dat kan me niet schelen , want ik zeg altijd , de
secties en de pletons maken toch maar een schutterij
l is ’t nievvaar, en of je onzen lieven Heer al wegcijfert,
dat gaat er net mee als met de ginneraal of kornel. Jij
· kunt wel zeggen: ik lach er wat in; maar je zult toch
i aantreeën en maroheeren en ekserseeren, zoo als hij
verkiest, net zoo goed als de korporaals en de ser·
geants en de luitenants en de heele schutterij. ­· Nou
jongens ­ en daar heb je het alweer -­- wat zou de heele
schutterij doen - of laten we nou de heele militaare
macht nemen ­- als er geen onderscheid van stand
l
l
ll .