HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 21

JPEG (Deze pagina), 524.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

19
gas aan te steken. ­­·· Nog eens, die zijn hersens bijeen
houd, die is wel stèkeblind als hij niet ziet dat die heele
Internationale , misschien met een goeden aard en be-
doeling begonnen, eigenlük den ondergang van den werk-
, man achter de knoopen heeft. Lees de krant jongens
als je lezen kunt, geen mooie praatjes van vetpot,
maar van daadwerkelijke zaken. Staat maar op tegen
` de wet van God of de natuur, en je krijgt het voor
goed op den kop. Nu liggen al de mannen die alweer
op den vetpot te Parijs rekenden , en die al met het
omverhalen van rijkelui’s huizen en verbranden zijn be-
gonnen, voor goed onder den grond. ­-­ Heb jelui daar
H pleizier in , ga dan je gang; maar ik zon je danken.
lk zeg tegen Jans ­­ of eigenlük ik heb het eergister
avond gezeid, toen we samen in de bedstce leien: God
geef dat onze Hollandsche jongens zich niet door die
vreemde poespas in de draaierij laten brengen. Ik zeg
maar: als je jebest doet, zooals wij, niewaar, dan
‘ ben je misschien geen haar minder gelukkig dan bij
G voorbeeld de baron van (ik schrijf den naam niet, want
__ dat geeft weer spul met den meester) afijn, ik zeg geen
i haar minder. Of zün bed zooveel mooier is daar ziet
l hij niks van als ie slaapt; en als de rijke lui graag op
die weeke spullen van bedden en donsen liggen, ik
voor mijn part, zeg ik tegen Jans, kunnen ze nou
beter slapen als wij met zijn beiden ‘? En dan de
pot? Jans heeft twee diensten gehad, de laatste als
2t
ii