HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 19

JPEG (Deze pagina), 522.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.14 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

Y k__”_v>__ __” _ _,_ ,.-_.,,,.r,..,_..... .-.4 W ­ ­~·~«~ ~··’~ ` ’ ’ " " W Y I W
I?
doen kan, want, nog eens jongens, die Internationale
die piert ons met open oogen. Ik zeg niet uit wreed-
heid of slechtheid, maar omdat ze niet zien kan.
Ik zeg tegen Jans , hoe moeten al de brieven door ’t
land komen, en van Oost en West ­­ waar ik nog een
broer bij ’t zevende heb - als je geen heeren had die
F al de landen en plaatsen van de wereld kennen en zoo·
veel als de direktie verstaan? Als je alles zoo naprak­
kezeert, dan moeten er heeren zgn op ’t kantoor die
een boel meer weten als de bestellers die alleen maar
’t adres hoeven te lezen. ·­-­ Larie dat maatjesegaal van
de commun. Larie , dat zei ik al een halfjaar geleden.
En nou‘? Jongens, lees jelui de krant niet? ­- Ei zeg
ik tegen van Vlot ·­- want tegen Pietersen daar spreek
_; ik niet meer tegen - ze hebben zich mooi laten kij-
ken in Parijs, die oppersten van de maatjes-egaals.
_ Toen ze in de knooi kwamen en hun . . . moesten ber-
lx gen, toen vverden ze gevonden met duizende franken ­-
il dat zijn zooveel als halve guldens bg ons - in hun
kleeren genaaid aan specie en papier. Zie je, dat wa-
ren de lui die krek regeerden als alle andere regeer-
ders, maar onder een schnn van maatjes­egaal. Ze vrat­
1 ten en dronken van de bovenste plank en verlakten het
jl vverkvolk , waar de meesten van hun vroeger zelf toe
behoorden. Begrepen jongens, een zeit er bij voorbeeld
j tegen je: Vooruit mannen, heronder met de rijken!
dan denken jelui: Vooruit naar de vetpot, nievvaar?
l Maar hij die je aanvoerder is, komt het eerst bij het
i 2