HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 16

JPEG (Deze pagina), 517.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

" l
ll
l
E M
il z’n huis , want ik had met z’n arme vrouw te doen.
E 'I`oen jongens, zijn er een paar maanden voorbijge~
f gaan, en ik heb druk werk gehad in ’t voorjaar, zoo-
dat ik van dat ding niet meer hoorde. Maar op een
avond dat ik naar huis ga zeit Pietersen tegen me -­
met een knoop er op: Waaroin ben nog geen lid
van de Internationale ‘? WVe moeten er hier kerels als
i jou bn hebben. .
il VVaarom Pietersen ‘? vroeg ik. P
E Omdat een knappe kerel bent, zeidie: van Vlot en
ti zijn soort kunnen we missen. Dronken volk geeft geen ii
ii feduusie, en het ding is goed, voor den donder!"
"‘ Als het ding goed voor den donder is Pietersen , zei
ik, dan is het toch ergens goed voor.
ä Ergens! zei Pietersen: wou zeggen dat het niet
i' heelemaal goed was? Moet de eene mensch slaven en ` "
zweeten, terwül de andere, God beter ’t, als een lui varken
I in zün stoel leit? Kijk - zie, daar heb je weer zoo’n ·
F schandaal! Die mooie mesjeu in dat open rijtuig leit
er als een beest, en wat doet ie ‘? Geen lorl- Ik zeg ,
J je: er uit moeten ze! dat volk! ’t Is van ons gestolen!
Nou wist ik toevallig dat de heer in dat rätuig -­-· 9,
_ want er kwam ons een rütuig voorbü -- een dokter
i` was die zich niet geneert om bij de smerigste ziekten lj
_ in de grootste achtergaten te gaan. Gholera of pokken "
T? daar maalt hij niet om, en ook dat hg niet alleen met Ik
de gift, maar niet minder om zijn taal voor de armsten
als een vader is.
! I * !l
E L

!