HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 15

JPEG (Deze pagina), 463.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.13 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

l
ll
13
Op onzen lap grond zaaien en oogsten; koren dorschen
en malen, meel kneden, brood bakken, - vee fokken
slachten, natuurlijk, alles.
E Maar toen viel Jans me in de rede, en zei: Kom
,· schei toch uit met die gekkepraat ; waar wil jij mee
J ploegen als je geen ploegen kunt koopen, hoe wil je
l dorschen zonder vlegel , malen zonder molen, slachten
lg zonder mes. Vaar moet dat alles van daan komen en
wie zal dat maken als icclcrecn zaaien en maaien en
dorschen en bakken en fokken en slachten moet?
Waar de machines van daan moeten komen? vroeg
jj van Vlot, wel, net als de messen en allerlei meer te-
? genwoordig: uit Engeland.
` Zie je jongens , nu zijn we wel dom, maar toen lach-
J ten ik en de vrouw toch nog eens zoo hard. VVij
dachten dat die Internationale over de heele wereld,
voor alle landen was. Meende van Vlot dan dat ze in
Engeland toch wel ten pleiziere van ons Ilollanders aan
°t werk zouden blijven!
Van Vlot wier nijdig om ’t lachen en liep de deur
uit. `s Nachts om een uur kwam hij stomdronken in
vergissing hij ons aankloppen , en toen vroeg ik: wie-
na dat lolletje in de maliebaan -­ den jenever voor
jg hem zou stoken ‘? En toen zeidie met een smoorvloek
_' erg door den neus: Dat doet de. . de Inter. . .nati0n. .
i ale .... voor den duivel l ­- Nou, als die Interna.tionale de
A likeurstoker voor den duivel is , zei ik , dan blijf je me
p met dat ding van mijn lijf af, en ik bracht den lap in
s