HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 14

JPEG (Deze pagina), 539.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.13 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

rt
ll,
t
_, 12 gi?
notarissen en de vroedvrouwen en de dominés en pastoors,
ll F atijn de heele wereld die van ’t bouwen niks wisten, in de
l knooi zouden zitten. VVat zou je zien gebeuren - dat
l zei ik tegen van Vlot op een avond dat hü mij weer den t
g kop kwam gek maken. Laten we nou veronderstellen, zei 1,
ik , dat er op de vüftig huishouwens die bouwen moesten , g
veertig er zelf niet kapabel toe waren , en dat elk drie
gij honderd gulden vrü geld in de maliebaan had gebeurd; tl
niewaar, dan zou de een - al was het geen verplieh­
ting, toch alweer tegen den ander zeggen: Och vrind
of burger-commun, help jü me een handje, want mijn
ij moeder is ruinatiek of aanborstig en kan toch niet zoo
`l tusschen ’t afbraak blüven zitten. ~ Nee, zou die zeg- rg
gen: Ieder voor zich. ~ Dan zou die ander hem bij- "
gj voorbeeld drie rüksdaalders onder den neus kunnen houden. ”
Was de persoon die rook, geresolveerd, dan zei ie: Ae-
Al coordl was hü een schrok, dan zei ie: Voor zes
j rijksdaalders; en was hij een luie kerel dan zei ie: nee,
en ging op zijn eigen afbraak liggen.
j Nou vraag ik jou van Vlot, of er dienzelfden dag
j alweer geen verschil van stand zou wezen, want die
hielp, had de rüksdaalders van den ander. Zie je,
zoo’n stad van gelijkheid is onmogelijk. Maar zei ik,
verondersteld dat je zoo’n stad kondt hebben, dan zet jj
. ik het jou om me te zeggen hoe de magere kranten- '
‘fl Hannes met zijn zuster Letje - de strükster-zwavelstok - gl
aan den kost moesten komen? VVe zouden alles zelf ‘
moeten doen, want maatjes egaal, alles gelijk, niewaar?
1 l
j l
`
l l