HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 11

JPEG (Deze pagina), 485.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.08 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

«s
l
9
· best den mond kunnen openhouden als wij alvast de weer-
` lich van ’t werk geven.
Toen van Vlot niks meer zei, toen zei,ik: Maar dan
. zul er zeker al wel dadelijk uitscheijen Piet, want aan
In werken daar heeft hij in den regel kaas aan. Nee nog
I niet Jan, zeidie toen, want die Internationale stuurt
‘ geen kind om een boodschap. Zoo gauw als wü van
Q onzen stand bier te lande zoo goed als allemaal lid
j van die vereeniging zijn en de kans schoon staat om
onzen slag te slaan, dan beginnen we dat lolletje; dan
i gooien we - ’t waren zijn eigen woorden - bij al dat
; groote volk lekkertjes de glazen in,, en houwen acht
j dagen vetpot, en dan: naar den grond met al de rijke-
lui’shuizen, en, verdeeling van de dubbeltjes in de
' Maliebaan. X/Vil je lid worden? zei Piet er bot bovenop.
En ik zei: Wat kost het? Zooveel, zei Piet.- Ik
keek Jans aan , en Jans zei niks, maar ik zei: Ik zou
je danken. ’k Wil er eerst over prakkezeeren.
Toen van Vlot weg was - eerst zanikte hr] nog wel
een uur lang, en ’t meest over dat pleiziertje in de
Maliebaan - toen zei ik tegen Jans: Wat dunkt je?
Jans zei: Wat wil dat zeggen Inter?
Dat weet ik niet, zei ik. Toen dadelijk naar meester.
Meester zei dat Internationale zooveel beduidt als een
verbond tusschen alle naties of volken; en dat het hier
dus de vereeniging was van al de werklui over de heele
wereld.
Dat zoodje zou ik wel eens bijeen willen zien, zei ik
t