HomeBrief aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen leden van de InternationalePagina 10

JPEG (Deze pagina), 532.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.08 MB

PDF (Volledig document), 15.97 MB

Tl V l
lj
.. 8 jg
1. nog, omdat de vrouw toen op suiker bij de koffie trak­ .
iji teerde, en dat is een heele ekstra - toen kwam van ‘
Vlot bü ons inloopen. Ik begreep hem niet, want hij
_ zei den heelen tgd zoo’n fransch woord. Nou ken ik ‘,
het ; ’t was de Internatiomt/c. - Meester heeft het me j`
i` voorgespeld. Als ik daar lid van werd, dan kregen we t
mettertijd net zoo goed te vreten- dat waren zün licha­ ‘
melüke woorden ­-- als de rijkdom en al de grootheid in ,
i eigen persoon. Wis en waarachtig, zei van Vlot, hier ä
j bü ons in ’t land zijn we wel gek om ons eigen dood
te werken voor dat r§kelui’s volk, en voor de bazen V'
ig die van ons zweet en bloed mooi weer spelen. De In-
ternationale, zoo zeidie, wil met orde en recht onzen ;
jl toestand verbeteren. VVe zullen een tijd beleven Jan , i
zoo zeidie, dat al die groote huizen en de wind van die ‘
swietmesjeus met hun mooie dametjes uit is, alleman
i egaal, jg net gelük met je baas, en je baas net gelijk
‘K met den grootsten baron of ginneraal uit de Voorhout.
j Allemaal glad weg van een slag, en allemaal krek
evenveel centen op zak. Ook de centen van den koning
moesten we verdeelen , en van de prinsen. Alle groot-
heid naar de weerlich zeidie; dat was nou het commu-
izismus. Dit laatste woord heb ik zelf onthouden, want.
J dat ding leek me een slaadje als het goed was. Nou,
.‘ zei van Vlot, als je niet tegen je eigen vleesch bent,
V dan moet je ook lid van die Internationale worden,
daar staan pieten aan ’t hoofd, en ze hebben in andere
landen al zóoveel jongens en centen bijeen, dat ze ons
i
I