HomeChristendom en dogmaPagina 6

JPEG (Deze pagina), 419.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

iv I
verstand gevangen te geven aan de geijkte kerkelijke leerstukken, I
des te meer protesteerde niet zoozeer mijn redeneerend verstand als [
mijn gebiedend geweten. ln de jaren van bangen strijd zag ik dat j
niet zoo duidelijk in maar nu heb ik mij zelven begrepen. I
Misschien valt mijn geschrijf de eer te beurt eener waardige critiek
d.i. eener critiek, die in mijn werkje geen woorden maarideën zoekt.
Dan zal ik waardig antwoorden. Alleen tegen persoonlijke aanvallen I
zal mijn verdediging persoonlijk worden. Mocht ik inzien, dat men I
mij op werkelijke feiten wijst, dan zal ik eerlijk genoeg zijn, open- j
I
lijk te bekennen, dat ik mij heb vergist. I
I
DR. SCHOENMAEKERS. I
E
‘ E
I
e E
I I
I
I
E
I
I
S
I
I
jg: