HomeChristendom en dogmaPagina 5

JPEG (Deze pagina), 558.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

I
I
I
I

I
Deze brochure schrijf ik om rekenschap af te leggen, niet om
f propaganda te maken. Een ,,afgevallen priester" maakt zich los van
vele banden en laadt daardoor reeds den schijn op zich, niet uit
7 overtuiging te handelen. Mijn goede naam is mij te lief, om dat
zonder verweer te verdragen. Daarom schrijf ik.
Zeker wordt er moed vereischt, eene brochure als deze de wereld I
in te zenden. Dien moed vind ik niet in schoone taal of uitgebreide
wetenschap. Ik zal zoo kort mogelijk en zoo duidelijk mogelijk zeggen,
wat ik te zeggen heb. lk zal trachten streng logisch, streng
jj principieel te blijven. _
’t ls mij gegaan als Leo Tolstoï. Geen kettersche of ongeloovige
_ boeken hebben mij de oogen geopend, maar het eerlijk overwegen van de
3 katholieke dogma’s. Toen ik de boeken van andersdenkenden begon
I te lezen, was ik reeds geweldig in mijn katholieke overtuiging geschokt.
j De omstandigheden leidden mij er toe, in mij zelven te keeren.
I jaren heb is toen n1ijn dogma’s overwogen, meestal zonder boeken. _
lk toetste die dogma’s aan mijn religieus levensprinciep: mijn geweten.
De dogma’s nevelden weg. lk kon er niet langer aan gelooven. lk
I wilde mij dwingen te gelooven omdat ik meende, dat ik gelooven
4 moest, maar ik kon niet. En hoe meer ik mij dwingen wilde mijn
I
I
Iy