HomeChristendom en dogmaPagina 48

JPEG (Deze pagina), 599.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

l V
i r l
l tl j
j
l I
jl j
`I l
Le e - . ï
jl A j
jl i
l#
j J
lg RELIGIEUSE EENHEID.
ll
ll
Bekend is het verwijt van Katholieken aan Protestanten:
Gij zijt verdeeld! Zooveel hoofden, zooveel zinnen!
j Moeten de Christenen werkelijk één zijn onder elkander?
1 ja en neen.
Religieuse eenheid moet er onder hen heerschen, d. i.
T eensgezindheid in Christelijke liefde. Maar positieve dog-
* matische eenheid is alleen dàn noodzakelijk, als het Christen- .,.
jj dom wezenlijk een godsdienst met dogma’s is. Nu weet
s ieder, dat katholieke schrijvers, die de verdeeldheid onder
de Protestanten gispen, altijd uitgaan van het beginsel:
Christendom is dogmatisch, zonder bepaalde dogmatiek
Q geen Christendom, zonder dogmatische eenheid geen
Q! religieuse eenheid.
Katholieke apologeten moeten zinnen schrijven als:
l°. ,,Zonder beginsel van gezag, dat den hoovaardigen
§ F geest van den mensch krachtig beheerscht, leidt en onder-
werpt, is eenheid onder de Christenen onmogelijk."
20. ,,Geen koninkrijk ter wereld kan bestaan zonder een A
E 1 zichtbare macht, die in staat is, de tegenstrijdige elementen
je ` te vereenigen en samen te houden."
il 3°. ,,D0ch waar sprake is van den menschelijke geest, zijn
er voortdurend krachten met elkander in strijd, en geen
!` `Y ,
'~ I!
al ;t