HomeChristendom en dogmaPagina 47

JPEG (Deze pagina), 467.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

j 45
Dat alles heb ik doorleefd en doorleden. Hoe heb ik me
afgebeuld in die eenzaamheid, waar ik, ondanks mij zrlven,
stond en zat en liep en lag te denken, waar niemand mij begreep!
jn O neen, ik wil niet zegevierend poseeren als held mijner
Qi overtuiging; mijn hart bloedt aan te diepe wonden. Als ik
‘ê een moeder had zou ik naar haar toe vluchten en haar
smeeken, mij te vertroetelen als een klein kind.
Toch is er iets gelukkigs in me, een onbeschrijfelijke
g zaligheid, die ik vroeger nooit heb gekend. ’t ls nog geen
iig zegelied van krachtige vrijheid, ’t is een troostende prophetie
van betere tijden: Gods rijk zàl komen. Beschuldig mij
vrij van idealisme -- ik weet, dat ik in mijn idealen werke-
lijkheid zie en Gods nabijheid voel.