HomeChristendom en dogmaPagina 43

JPEG (Deze pagina), 455.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

j
41
zonder mirakelen geloofden, geprezen door erkende katholieke
godgeleerden. Pater Meschler, S. j. een asceet van grooten
naam onder de Katholieken, zegt van de Sichemieten: ,,Zij
geloofden in roerenden eenvoud, zonder wonderen en
1 teekens .... Dat is zeker een roerend schoon geloof bij
dit arme volk, dat volgt op de eerste verschijning van den
{ Messias, en zonder wonderen en teekens." (Das Leben
unseres Herrn jesu Christi I bl. 240) En Thomas leert:
,,Dat juist strekt de leerlingen van jezus tot eer, dat zij
Christus volgden, toen zij Hem nog geen enkel wonder
hadden zien doen" (S. Th. 3. q. 43. 3. ad. 3.) En laat de
evangelist jezus zelf niet klagen: ,,Als gij geen wonderen
ziet, gelooft gij niet!"? (joh. 4. 48.)

jt