HomeChristendom en dogmaPagina 42

JPEG (Deze pagina), 812.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

1
jl

40
het geweten tegen katholieke dogmatiek als geheel en opgevat
lj als absolute waarheid, protesteert. God kan dus nooit het
lj, katholicisme als absolute waarheid bevestigen. Maar we zagen
lj ook, dat sommige katholieke dogmen heilzame werkingen
Lt kunnen hebben voor vele menschen, die ik, met betrekking
tot de meer geestelijke Christenen, Christenen-op-weg mag
jj noemen. Die heilzame werkingen, een soort van hypnotische
werkingen, kàn God goedkeuren. Als ik hier een ver- ,
ly? gelijking gebruik doe ik dat niet om oneerbiedig te zijn, <
jj maar om duidelijk te blijven. lk noem een hypnotiseur een
goed hypnotiseur, ik keur een hypnotiseur goed, als hij
? door de hypnose zijn patienten geneest, maar ik vraag er
j niet naar, of hij zijn gehypnotiseerde patienten absolute
waarheid suggereert. Dien hypnotiseur noem ikgoeal zonder
j meer, ook als niet alle menschen door hem hypnotiseerbaar
j zijn. Zoo kan God ook de katholieke Kerk door wonderen
i goedkeuren, omdat ze minder geestelijke Christenen voort-
j helpt op den weg naar het ideale Christendom - al zijn
j ook niet allen religieus hypnotiseerbaar.
j Neen, wonderen behooren niet tot het Christendom. Men
kan ze loochenen, zonder op te houden Christen te zijn,
men heeft ze niet absoluut noodig voor een levendige, Chris- »
t telijke overtuiging; maar men kan ze ook aannemen zonder
E daardoor logisch gedwongen te zijn, Katholiek te worden.
‘ De vraag der wonderen is een welenschappeläke, geen
religiease vraag.
Q Daarom is het ook volstrekt geen uiting van diepen
godsdienstzin, naar wonderen te verlangen..Religieuser is ,
het, tevreden te zijn met het groote goddelijke Openbarings-
V boek der Schepping en met de heilige inspraak des gewetens.
Ook ten tijde van jezus waren volgens katholieke schrift-
verklaring Christenen, die wonderen noodig hadden, en
F Christenen, die zonder mirakelen vastelijk geloofden. Ook
j ten tijde van jezus waren in dien zin ,,katholieke" en ,,niet-
katholieke" Christenen. De laatste worden juist omdat ze
l l
l