HomeChristendom en dogmaPagina 39

JPEG (Deze pagina), 444.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

9 37
Tóch is Harnack een man, die volgens de Katholieken
niet eens den naam van Christen verdient, Harnack, die
naar dezelfde volmaaktheid, naar hetzelfde Christelijk ideaal
streeft als de katholieke Christen. Mochten we toch meer
doordrongen worden van het bewustzijn: wat ons
Christenen verbindt is oneindig meer waard, dan wat ons
gescheiden heeft. ,,Het Evangelisch Christendom bestaat
uit een groot aantal kerkelijke gemeenschappen en richtingen.
Maar zoodra zij hun aandacht wijden aan datgene, wat hun
geschonken is, en waarvan zij leven, moeten zij gevoelen,
dat ze in den diepsten grond één zijn." (Wesen des Chr. IV.)
Zeker, één zijn de Christenen niettegenstaande duizend ver~
scheidenheden, als het gewetensgeloof nog leeft.
-­-­§·-•·F·­-