HomeChristendom en dogmaPagina 30

JPEG (Deze pagina), 691.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

M
l`
lx.
lil '
VI
G
`, Vl.
I. ..
..DAS WESEN DES CHRlSTENTUMS".
cw,
`jij Er wordt dikwijls beweerd, dat Prof. Dr. Adolf Harnack
tegenwoordig de grootste protestantsche godgeleerde is.
., Niet zonder reden. ln ieder geval voel ik mij gedrongen
W te verklaren, welk standpunt ik tegenover hem inneem,
l bijzonder in zooverre hij zijn geest gelegd heeft in het boek
.· { ,,Das Wesen des Christentums." Wat men ook van dat
boek zeggen moge, geen theoloog mag het negeeren. lk
geloof niet, dat ik te veel zeg, als ik beweer, dat sedert
t vijftig jaren geen theologisch werk verschenen is, dat zoo
verspreid, zoo toegejuicht en zoo bestreden werd als het
,,Wesen des Christentums." "
A Religieus gesproken ben ik het met Harnack eens. Wel
heeft Harnack ook langs historischen weg het reine Christen-
j 1 dom gezocht: ,,Wat is Christendom? Slechts in historischen
jl. , zin willen wij die vraag hier trachten te beantwoorden."
j (bl. 4.) Maar hij weet toch zeer goed, dat historisch
' ë onderzoek niet absoluut noodzakelijk is en niet voldoende
1 om het Christendom te vinden.
E Niet absoluut noodzakelijk: ,,juist daardoor, dat wij,
t j gelijkden aanvang ook het gansch verloop (van de geschiedenis
g des Christendoms) overzien, versterken wij onzen maatstaf
jy voor het wezenlijke en werkelijk waardevolle. Wij versterken
t W hem, maar behoeven hem niet aan de geschiedenis te ont-
leenen. De zaak zelve geeft ons dien maatstaf in de hand.
jj Wij zullen zien: het Evangelie in het evangelie is iets
zóó eenvoudigs, het spreekt zóó krachtig tot ons, dat men
l