HomeChristendom en dogmaPagina 29

JPEG (Deze pagina), 535.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

*.
· 27
Menig lezer hoor ik mompelen: vaag . . . subjectief . . . !
· n ja, vaag, maar toch juist! Godsdienst is leven, en leven
is nu eenmaal niet te formuleeren. Het wezen der formule
is inerte strakheid, het wezen des levens is activiteit.
Subjectief! - zeker, mijn criterium voor waren reinen
· godsdienst is subjectief: het geweten. Maar het leert toch
gl objectieve waarheid, omdat het wortelt in de objectieve,
' algemeene menschennatuur. Hoe oordeelt een musicus, of
j zijn instrument goed gestemd is'? Hij hoort. Zijn gehoor
is subjectief, maar oordeelt toch of het instrument objectief
juist of valsch speelt. Niet ieders gehoor oordeelt even
T nauwkeurig en even gemakkelijk. Maar het gehoor wordt
geoefend, niet door bespiegeling, maar door praktijk en
omgang met goede musici. Zoo moet ook het geweten,
i dat bij allen niet even fijngevoelig is. worden geoefend niet
jip door bespiegeling, maar door gewetensdaden en omgang
jl met goede menschen. leder zal des te juister oordeelen
over godsdienst en zedelijkheid, naarmate hij meer hoog-
staand mensch wordt.
H
l
i
;·· -·--&·•­0---
L