HomeChristendom en dogmaPagina 28

JPEG (Deze pagina), 756.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

H
l
*.
j 26 .
jj- Ik zeide reeds, dat God door de natuur tot ons spreekt.
j (bl.22 en 23.) Dietaaldernatuuris nietvoorallen even duidelijk. · "
[ jezus heeft ze verklaard ook aan kinderen en eenvoudige
zielen. Gaarne zeg ik het Dr. Laurillard na: ,,Met jezus _
i in de natuur! ­ Ik had met Hem willen wandelen door
` het veld; ik had met Hem willen dobberen op het meer; ·
ik had met Hem willen zitten op een bergtop. Zeker had gl
l ik dan onder zijne leiding, in het groote Openbaringsboek ·
_ j der Schepping woorden leeren lezen en begrijpen, die ik je
‘_, , vroeger niet lezen kon en niet kon verstaan; en zeker had
ik, in zijne nabijheid, duidelijker dan ooit een aanraking
j' Gods aan mijn hart gevoeld, en zuiverder dan ooit gebeden. §
A Maar, waar het werkelijk met jezus in de natuur zijn ons j
‘ niet mogelijk is, daar kunnen wij toch in de verbeelding
., met Hem door de Schepping wandelen".*) Dat doen we,
j als we zijn Evangelie lezen. - En dat is veel, zeer veel. §T‘
5 Waarlijk, wij hoeven niets wezenlijk nieuws te zoeken in jl
l het Evangelie, we hoeven geen dogmatische bespiegelingen
uit de texten van den Bijbel te halen, om religieus leven
er in te vinden.
Doch, waar het geweten alleen oordeelt over den religieusen
zin der H. Schrift, heerscht daar geen individualisme, geen
willekeur? lj
g Neen. j
F Het reine Christendom is wèl de volmaakste vrijheid van
$·~ Gods kinderen, die zich in godsdienstzaken alleen aan hun
geweten onderwerpen. Maar het geweten is geen persoonlijk
l initiatief, ’t is Gods Stem, in alle menschengemoederen ge-
j incarneerd als ééne goddelijke Macht. En daarom is het
j reine Christendom en de reine, religieuse Bijbelcritiek toch
j · onderworpenheid, volmaakte onderworpenheid aan den
‘ Schepper. Het Christendom is een juk, dat onherroepelijk
jr, op onze schouders moet rusten. Maar ’t is een juk dat
Y zacht is, en een lichte last.
jj *) Met jezus in de Natuur, blz. 7.
l