HomeChristendom en dogmaPagina 26

JPEG (Deze pagina), 625.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

lj°
lê E
W in
jl.
F
I
j er
l E V• 1
, l
, RELIGIEUSE BIJBELCRITIEK.
lv ---~­­-~ «
l
l / l
‘ Nu zal het niet meer moeilijk zijn in te zien, hoe de j
Christen als zoodanig den Bijbel, vooral het Evangelie
A moet lezen
t Wat moet ons bij het streven naar reiner en krachtiger
ty godsdienst steeds leiden'? Wat zal ons dus ook bij het ,
Y overdenken van jezus’ Evangelie de bedoeling van jezus '
verklaren ? Wat zal ons in zijne woorden den levendmakenden
geest doen scheiden van de doodende letter? j
Dat, wat den mensch van nature naar het Christendom
voert, de innerlijke gewetensstem. Daarmede is de religieuse "
j Bijbelcritiek aangeduid. Wie religieus wil groeien bij het ,
, lezen van het Evangelie, behoeit geen geschiedkunclige,
j geen natuurkenner, geen godgeleerde te zijn; maar hij moet A
_ zorgen, dat zijn geweten, vrij van alle hartstocht en voor-
j oordeel, vrij van de nawerking van slechte daden zijn ·
I sterkste stem verheffen kan. Dan zal hij kracht en zuivering t
vinden voor zijn godsdienstig leven, dan zal hij in kinder-
lijken eenvoud maar ook met mannelijke zekerheid knielen
‘ voor de voeten van jezus en luisteren met piëteit. Aan-
houdend zal hij moeten uitroepen: ,,Wat ik daar lees had l
, ik reeds gehoord voordat ik het las in het stille heiligdom
Y mijner ziel, maar ik had het nooit zoo goed begrepen, nooit
i zoo innig gevoeld als nu."
li ‘
l