HomeChristendom en dogmaPagina 20

JPEG (Deze pagina), 454.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

I
18
‘ V
I min verkondi d als een nieuwe zedenleer. *) Maar Hi'
jl predikte reiner en krachtiger, duidelijker en aanschouwelijker
I dan alle leeraren vóór Hem, den éénen ewetens odsdienst
j g g
aller menscheneeuwen: Mensch, gij zijt een kind Gods. I
I God bemint u en zorgt voor u, beter dan voor vogelen en I
bloemen, de haren van uw hoofd heeft Hij geteld. Niemand jy
I had vóór jezus zóó kinderlijk zóó vol vertrouwen leeren ·
I bidden: Onze Vader! -- Dat was het nieuwe in ]ezus’
I godsdienst.
I *) Ik spreek hier natuurlijk van de positieve leer van Christus. j
j Het negatieve in zijne leer, zijn protest tegen den ouden vormendienst
j was voor de ritueele joden nieuw.
I I
I
I . ~­---­··•-++­·­--- jl
I I
j I
I I
I. I
j I
I I
I I
I I
I
I I
I I
¤,
. I

tg