HomeChristendom en dogmaPagina 14

JPEG (Deze pagina), 607.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

r. ยท
l
I
ll
jl
V .
111.
je
j JEZUS GODSDIENST.
--~
V x *
hi / ln onze zedenleer komen wij, Christenen, vrijwel overeen.
Maar de verschillende godsdienstleeren hebben ons gescheiden.
jj Het dogmatisme heeft onzen broederband verbroken. Voor
โ€˜ dogmatiek hebben Christenen Christenen vertrapt, in boeien
j' geslagen, vermoord.
` Voordat ik hier verder ga, behoor ik eerst duidelijk te "
il zeggen, wat ik eigenlijk onder een dogma versta.
โ€˜ lk noem dogma, een als godsdienstige absolute waarheid
voorgestelde bewering, die in het geweten geen bevestiging kan
โ€˜ vinden, maar aangenomen wordt uit eerbied voor een uitwendig
j leergezag (Bijbel of Kerk. *)
rx Een dogma ontstaat uit het streven, een gewetenswaarheid,
dramatisch of locaal blijvend voor te stellen, te ormuleeren;
(het duitsche ,,gestalten" zegt het best, wat ik zeggen wil.)
, B. v. De waarheid: ,,De bestemming van den mensch it
i is niet van uitsluitend stoffelijken aard, maar ook ideaal-
zedelijk" is een gewetenswaarheid, geen dogma. Het
geweten immers, ons beter lk, verkondigt ons onweerstaan-
j baar, ook zonder de hulp van een uitwendig leergezag, dat
er een bovenstofielijke Goedheid en Schoonheid in ons
*) Het woord dogmatiek gebruik ik dus niet in den zin van Reli-
gionsphilosophie.