HomeChristendom en dogmaPagina 11

JPEG (Deze pagina), 587.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

W IL
{ JEZUS/ZEDENLEER.
j ..........
i
j De persoonlijkheid van jezus wordt door de verschillende
j Christelijke belijdenissen zeer verschillend beoordeeld.
j ,,Christologie" is Christenstrijd. Maar ook hier ontbreekt
’i de eenheid niet geheel en al. Eén zijn wij toch allen in de
ééne overtuiging: Christus is de Leeraar bij uitnemendheid,
. die gekomen is, om ons te leeren, zedelijk goed te leven,
om ons te leeren menschenwaarde en dus ook menschengeluk
l in ons tranendal te vinden.
u jezus’ zending is, wij weten het allen, eerst en vooral
i van zedelijken aard. Zijn Evangelie is geen leerboek voor
kamerwetenschap. ’t ls ook niet, ten minste niet eerst en
vooral een boek van ascetische of cultuurwetenschappelijke
of sociologische theoriën. Neen, jezus heeft als Ideaal-
mensch door zijn voorbeeld, als zedenmeester door zijne
jj leer gesproken tot den mensch, die leeft, tot den mensch,
die dezelfde blijft, in welken tijd hij ook op aarde woont,
in welke omstandigheden hij ook verkeert.
Men moge het beproeven, langs logischen weg, sociolo-
gische of cultuurwetenschappelijke of ascetische theoriën uit
het Evangelie af te leiden, het Evangelie is en blijft in zich
een zedelijk woord in warme liefde tot de menschheid
gesproken.
Tot de menschheid. jezus heeft zijne zedenleer werkelijk