HomeChristendom en dogmaPagina 10

JPEG (Deze pagina), 617.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

8
, eigenlijk nieuws verkondigen kan hij niet. Want de zeden-
I leer (de natuurwet) is gewetensleer; zij is zoo oud als de
mensch en zal niet veranderen zoolang de mensch mensch
blijft. Voor een als algemeen geldend voorgestelde moraal
is het geweten criterium der waarheid.
20. De consientie kan ons, als ze waar is, niets gebieden
j tegen het geweten in, wijl de conscientie aan het geweten *
° haar moreel bindende kracht ontleent. Tegen de algemeene _
wetten van het geweten in, kan dus geen ware feitenkennis,
geen ware redeneering een conscientie vormen. Waar het
geweten iets leert, kan geen geschiedenis, geen bijbel- è
{ critiek het geweten ,,weerleggen." i
0 4 30. Deze algemeene waarheden over het geweten worden
practisch door alle Christenen aangenomen. Zij zijn j
’ overigens ouder dan het Christendom er1 werden erdoor j
verondersteld. [
Zij moeten bijgevolg als uitgangspunten dienen, als wij j
een oordeel over het Christendom of over zijn verschillende
coniessies uitspreken. Het geweten moet de grondsteun .
en het licht zijn van den mensch, die in het Christendom
zedelijke en religieuse waarheid zoekt. '
Deze drie gevolgtrekkingen zijn van het grootste gewicht.
De heele volgende redeneering steunt erop. lk verzoek j
den lezer daarom, ze nimmer uit het oog te verliezen.
; t