HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 594.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

, ;r. . A .. , __~__ , , ­. .i~Y,­,,,?­­~-­­­­­­,,e~~­­`.,.... *7,,, _r,,_, rjvyw ,V___________________________,_____f__v_ _VV_ _ _ _v(_ __ iv
M
lv l
lo · ~ T
Om een en ander duidelijk te maken heb ik: h
19 zooveel als hier noodig is, over verschillende jaar- j
tellingen meegedeeld. . ’
j `‘i‘ ; 28 aangetoond, dat men tot nog toe ’t Paasohfeest der ,
tf Israëlieten, volgens de onjuiste Juliaansehe tijclrekening
l heeft berekend, en tevens de wijze aangegeven, hoe men, l
zoo juist mogelijk, het Israëlietische Paaschfeest berekenen '
kan, door van de Gregoriaansohe tijdrekening gebruik te ;
maken. l
3° alle teksten, waarover de kwestie loopt, bijeenverzameld l
en verklaard, en duidelijk gemaakt, dat erin werkelijkheid l
geen tegenspraak bestaat tusschen de vier Evangeliën in
deze zoo hoogst aangelegen zaak, maar dat Johannes en l
de eerste drie Evangelisten ten opzichte van den sterfdag ‘
van Christus volkomen met elkander overeenstemmen. - l
lïf
E ,
«
E
l
ti I
àT­_ï i
Ill i ‘
l
l i 1
lf » T
t l {
l
` l