HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 870.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

» (
‘ 31 `
A gegeten zou hebben aan den avond van 14 Nisan, toen,
na zonsondergang, 15 Nisan begon.
Ook volgt daaruit nog niet, dat de schrijver van het
4e Evangelie niets van de instelling van het Heilig
Avondmaal geweten zou hebben. ’t Is dwaas dit te onder-
" stellen. .
Immers de historische waarheid van het verhaal der
§ instelling van het Heilig Avondmaal is boven alle beden-
king verheven. n
5 enken wij bijv. aan 1 Cor. 11 : 23-25, waar de
Apostel Paulus over deze instelling spreekt en zegt, dat de
Heer in den nacht in welken Hij verraden werd, het brood
(het brood, dat van den Paaschmaaltijd overgebleven was)
nam, en als Hij gedankt had, het brak en zeide: ,,neemt,
eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt: doet
dat tot mijne gedachtenis."
Het is dan ook zeer waarschijnlijk, dat Johannes de
instelling van het Heilig Avondmaal in zijn Evangelie niet
heeft meegedeeld, omdat die instelling genoegzaam onder
de Christenen bekend was, zoodat hij geen reden had,
jj ’t bericht van haar ontstaan in zijn Evangelie op te
nemen.
Maar op welk tijdstip van den Paaschmaaltijd zou Christus
_ , dan het Heilig Avondmaal hebben ingesteld? Hoogst-
waarschijnlijk heeft Hij dat gedaan, toen Hij Judas, dien
_ valschen discipel, ontmaskerd had, en deze daarop was
heengegaan. Althans uit het bericht van Matthëus en
Markus zou men kunnen opmaken, dat het Heilig Avond-
maal na ’t vertrek van Judas is ingesteld. En spreekt l
{ Lukas over de instelling van het Heilig Avondmaal, alsof
’ Judas daarbij tegenwoordig zou geweest zijn (Luk. 22 : 21),
zoo meenen wij toch aan het bericht van Matthëus en
Markus de voorkeur te moeten geven. Mattheus toch was
, een ooggetuige, en Markus had het van een ooggetuige,
, nl. van Petrus gehoord.
Lucas deelt ons mee, wat hij bij traditie vernomen had. T
Wat hij fragmentarisch had gehoord, stelde hij tot een samen-
VZ.