HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 616.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

lv 1
l Z
« ä 28 Q
stemmen wel alle Evangeliën met elkander overeen, dat
je Christus op Vrijdag nà den middag gestorven is, en Zondag-
I[lOI'gGI1 VI'0€g is opgestaan, [[18.3.12, I1ä.8.I‘ hllllllê H1€GI1lI1g,
zou Christus, naar de beschrijving der Synoptici den F
j 156** Nisan en volgens Johannes den 14**** Nisan gestorven
j zijn, toen men de Paaschlammeren slachtte en zich tot
den Paaschmaaltijd voorbereidde. Zij beroepen zich daartoe
` J op een aantal teksten in ’t Ev. van Johannes en de
L andere Evangeliën.
ig Bij die teksten wenschen wij ons ten slotte te bepalen, »
en zullen trachten aan te toonen, dat er in werkelijkheid ;
it ­ geen tegenspraak bestaat tusschen de vier Evangeliën,
J 4 maar, dat zij ten opzichte van den sterfdag des Heeren Q
*,; volkomen met elkander overeenstemmen. J
lïl
t gl;

c ïg ï
{ J
V ·§‘
èï

# 5 2
V b *