HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 758.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

er
I Ji i
p il 1
‘ 26
(zie bladz. 21), om te weten op welken dag de datum valt. ;
, (bladz. 22):
~ I E
. Wanneer _ we, op de door ons aangegeven wijze, uit-
j rekenen, op welken datum het Lente Volle Maan geweest is t
van af het jaar 28 tot ’t jaar 33, dan blijkt ons: '
i datvan’tjaar 27 is:Guldengetal 9a)‘Epacta28b)•Lentevollem15Ap1‘il°)
. ,, ,, ,, ,, 28 ,, ,, 10) ,, 9 ,, ,, 4April ,
. ,, ,, ,, ,, 29 ,, ,, 11 ,, 20 ,, ,, 24 Maart
5 ,, ,, ,, ,, 30 ,, ,, 12 ,, 1 ,, ,, 12 April
. 1 » » ,. ,,31/» ,, B! » 12/ ,, ,, IAPTN 1
V ,, ., ,, ,, 32 ,, ,, 14 ,, 23 ,, ,, 21 Maart i
,, ,, ,, ,,33I,, ,, 15 ,, 4, ,, ,, 9April
· ,, ,, ,, ,, 34 | ,, ,, 16 ,, 15 ,, ,, 29 Maart 1
` Nu kan men uit een vroeger opgegeven lijstje d) zien:
ï ‘ dat 15 April van ’t jaar 27 valt op een Dinsdag, want f
· 1 de Zondagsletter van ’t jaar 27 is E; `
‘ dat 4 April van ’t jaar 28 valt op een Zondag, want ;
,1 l de Zondagsletter van ’t jaar 28 is C;
dat 24 Maart van ’t jaar 29 valt op een Donderdag, want
l de Zondagsletter van ’t jaar 29 is B;
j dat 12 April van ’t jaar 30 valt op een Woensdag, want
j Q. de Zondagsletter van ’t jaar 30 is A;
, Z; dat 1 April van ’t jaar 31 valt op een Zondag, want de
Zondagsletter van ’t jaar 31 is G;
1, dat 21 Maart van ’t jaar 32 valt op een Vrijdag, want
W F, de Zondagsletter van ’t jaar 32 is E;
dat 9 April van ’t jaar 33 valt op een Donderdag, want
.i de Zondagsletter van ’t jaar 33 is D.
dat 29 Maart van ’t jaar 34 valt op een Maandag, want
p' i_ de. Zoudagsletter van ’t jaar 34 is C. ·
Uit de Evangelieberiohten blijkt, dat Christus op een
A a) Zie pag. 15. i,
` b) Zie pag. 16. g
, c) Zie pag. l7.
7* d) 28 is een schrikkeljaar en we hebben hier te maken met het tweede gedeelte na 1
t 26 Febr. Zie pag. 21, dus de Zondagsletter bij 28 b. j
i al á
. E
ll
A jl
ii ­·