HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 685.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

1
. I
i
V 24
Deel ’t jaar door 19, door 4 en door 7 en noem de
l resten a, b, c.
1 Vermenigvuldig a met 19 en tel bij het product het
voor de Juliaansohe tijdrekening vaste getal m : 15 op,
1 1 deel de som door 30 en noem de rest : d.
1 Vermenigvuldig nu b met 2. ,
j c met 4.
j (1 111613 6.
1 , en vermeerder hun som met ’t vaste getal n :·. 6. .
1 Deel de gevonden som door 7 en noem de rest : e. .
Het Christelijke Paaschfeest wordt gevierd d + e dagen
na 22 Maart. {
e Voorbeeld: Wanneer is, volgens de Juliaansohe jaar- {
. 1 telling, het Christelijke Paaschfeest gevierd in het jaar 33 ,
. van onze jaartelling? 1
Wanneer men dit vraagstuk volgens bovengenoemden
regel oplost, dan gaat men aldus te werk. 1
1‘_ , Men deelt ’t jaar 33 door 19, door 4 en door 7. Resta: 9
W 14,b:1eno:5.
Men vermenigvuldigt a : 14 met 19, dus ‘
t 14 X 19 : 266, en telt daar bij op het ‘
1 vaste Jul. getal m : 15 .
1 _ deelt door 30 /@ 9
Q .=: 270
Men vermenigvuldigt nu b : 1 X 2 :­. 2 jr
{ ·ï c : 5 X 4 : 20 "
= d :11 X 6 : 66
1 Som 88 {
Men voegt bij de verkregen som 88 nog het vaste
1 Juliaansche getal n = 6 1
i 11 Som 94
j i Men deelt eindelijk 94 door 7, dus
7 94 13
4 /10
. . 24
21
f -3 = e
1