HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 856.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

l -
l El
l ï "
1 22
ï l " ` 7 2”2^` 77 ’‘2% 7 `lê7”"“"‘
j Maart A B C D E F G April
l `E
2 l
i 26 Zondag Zaterdag Vrüdag Donderd. Woensd, Dinsdag Maandag 2 916 jl
j l 27 Maandag Zondag Zaterdag Vrüdag Donderd Woensd. Dinsdag 3 10 17 ii
­ 21 28 Dinsdag Maandag Zondag Zaterdag Vrüdag Donderd. Woensd. 41118
j 22 29 Woensd. Dinsdag Maandag Zondag Zaterdag Vrüdag Donderd. 51219
i j 23 30 Donderd. Woensd. Dinsdag Maandag Zondag Zaterdag Vrijdag 6 13
’_ 24 31 Vrijdag Donderd Woensd. Dinsdag Maandag Zondag Zaterdag 7 14
Q 25 Zaterdag Vrijdag Donderd. Woensd. Dinsdag Maandag Zondag 1 815 `1
1 l
j N.B. De vroegste Lentevollernaan schijnt op den 21¤t°¤
1 Maart en de laatste op 19 April. j
ll
1
" Wanneer men ’t Guldengetal van een gegeven jaar heeft
1 berekend, kan men op ’t volgende lijstje achter ’t Gulden-
getal zien, wat het getal van Epaota voor dat jaar is, j
V benevens den datum der Lentevollemaan van dat jaar.
l ï,YF,,,,,,,,- _. _4 __ _ _ _ _ - ,.. r .. . ..r» l A ..,v .. . ,. ., _ . i
l A _ 1 . 2 .
E Epacta van 't ä ë E ä
, ED begin onzer E Epacta. Vall l ë' Epacta Vau 'I.1
l g jaartelling tot E 15 Oct. 1882 ‘ > 1900-1999 E g
l E 1 oa. 1582 en 2 tot rees 2 toto --2029. 2 l
E J ¤ van 1700--1899. ` E l S E j
‘ *5 ,4 »­¤ nl [
g ï­­­ï­- ···ï­­-­­ 1
1 I O r: 13 April 1 : 12 April 29 : 14 April
l 1 2 11 Z 2 April 12 : 1 April 10 = 3 April
Y { 3 22 : 22 Maart 23 : 21 Maart 21 : 23 Maart Vi
1 4 3 r: 10 April 4 : 9 April 2 : 11 April ”
E 1 5 14 : 30 Maart 15 : 29 Maart 13 : 31 Maart
j 6 25 : 18 April 26 : 17 April 24 : 19 April
l . 7 6 : 7 April 7 = 6 April 5 : 8 April
8 17 : 27 Maart 18 = 26 Maart 16 : 28 Maart
9 28 = 15 April 29 = 14 April 27 == 16 April
j' 10 9 = 4 April 10 = 3 April 8 = 5 April
li ` 11 20 = 24 Maart 21 = 23 Maart 19 = 25 Maart
i 12 1 = 12 April 2 = 11 April 0 = 13 April
13 12 = 1 April 13 = 31 Maart 11 = 2 April
14 23 = 21 Maart 24 = 19 April 22 = 22 Maart
l l 15 4 rz 9 5 ï 8 April 3 == 10
16 15 = 29 Maart 16 = 28 Maart 14 == 30 Maart
_ë , 17 26 = 17 April 27 = 16 April 25 = 18 April
J;. 18 7 = 6 April 8 = 5 April 6 = 7 April .
19 I 18 = 26 Maart 19 = 25 Maart 17 = 27 Maart
‘8j lï
e