HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 707.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

< 1
17
In het aanvangsjaar der volgende negentienjarige periode
zou op Epacta 18, Epacta 29 moeten volgen, maar, daar
de opklimming niet precies 11 is, komt men hieraan te-
gemoet, door in plaats van Epacta 29 weer Epacta 0 te nemen.
Wanneer men op de aangegeven wijze 't Guldengetal
van een gegeven jaar berekend heeft, dan kan men in ’t
volgende lijstje onmiddellijk achter ’t Guldengetal zien,wat
het getal van Epacta voor dat jaar is, benevens, wanneer
in dat jaar de eerste Nieuwe Maan verschijnt, en wanneer
het in dat jaar Lente­vollemaan is.
Gulden getal I Epacta I Nieuwe maan I Lente volle maan
1 0 I 1° en 30" Januari 13 April
2 11 19 ,, 2 April
3 22 8 ,, 22 Maart
4 3 27 ,, 10 April
5 14 16 ,, 30 Maart
6 25 5 ,, 18 April
7 6 24 ,, 7 April
8 17 13 ,, 27 Maart
9 I 28 2 ,, 15 April
10 9 21 ,, 4 April
11 20 10 ,, I 24 Maart
12 1 29 ,, 12 April
1 13 12 18 ,, 1 April
9 14 23 7 ,, ‘ 21 Maart
15 4 26 ,, 9 April
16 15 15 ,, 29 Maart
_ " 17 26 4 ,, 17 April _
I 18 7 23 ,, 6 April
19 18 12 ,, 26 Maart
‘ Zooals reeds vroeger gezegd is geeft ’t getal van Epacta
I aan, hoeveel dagen vóór 1 Januari het Nieuwe maan
I geweest is.
. Tusschen twee opeenvolgende nieuwe manen verloopen
1