HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 677.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

¤ ‘
l ii `
i
1 16 7
i Zooals men weet verloopen er tusschen twee opeenvolgende
Nieuwe Manen 29,53 dagen, of in een rond getal 291/,, dag.
Indien bijv. de Epacta van een jaar 11 is, dan is het op
den 196** Januari Nieuwe maan, want 29.53 - 11: 18.53
of 19 Jan. 43 minuten na den middag. De volgende Nieuwe
Maan is 29.53 dag later, enz.
, De Epacta dienen ter berekening van ’t Paaschfeest, men
neemt daarvoor ’t verschil aan tusschen een Zonnejaar en
een Maanjaar, dat in een rond getal 11 dagen bedraagt,
en rekent de maand op 30 dagen. ’t Getal der Epacta
, neemt dus elk jaar met 11 toe, terwijl telkens, wanneer ’t
‘ getal boven de 30 klimt, dit laatste er wordt afgetrokken.
Is bijvoorbeeld voor zeker jaar ’t getal der Epacta 0,
Q dan is dat getal voor het volgend jaar Epacta 1l,’tdaa1‘0p
volgende 22, vervolgens 3, 14, 25, enz.
Is het Guldengetal van een gegeven jaar
{ 1, dan is ’t getal der Epacta 0
2) 77 77 77 77 77 77
37 77 77 77 77 7) 7)
i 47 77 77 77 77 77 7) 3 l
i 57 77 77 77 77 7) 7)
G7 77 77 77 77 77 77
Ii 77 77 77 77 77 77 7) 6
8) 77 77 77 77 77 77 ,
ii, 97 77 77 77 77 77 77
ii 7 ..l 1 07 77 77 77 77 77 77 9
" 1 1 7 77 77 77 77 77 77
1 27 77 7) 7) 7) 77 77 ]‘
13) 77 77 )I 77 7) 77 ·
14, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 23 I
1 57 77 77 7) 77 77 77 4 E
A7 1 67 77 77 77 77 77 77 1 5 _ ri
1 77 77 77 77 77 77 77
E, Ar 1 81 77 77 77 77 77 77 7
197 77 77 7) 77 77 7)
t ·

, , l
_ J.