HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 753.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB


f Berekeningen van het Paaschfeest.
Q De tijd der viering van bet Israëlietische­ en het Chris-
A telijke Paaschfeest hangt af van den tijd, waarop de Volle
Maan nà 21 Maart, dus ma de voorjaarsnachtevening, schijnt.
Die Volle Maan wordt de Lente­vollemaan genoemd.
Het Israëlietische Paaschfeest wordt tijdens Lente­volle­
maan gevierd.
Zoodra de Lente­vollemaan schijnt, aan den avond van
14 Nisan, wanneer de zon ondergegaan is, en dus, naar
1 Israëlietisch spraakgebruik, 15 Nisan begint, vangt de
4 viering van het Israëlietische Paaschfeest aan.
l Oudtijds moest op dien avond het Paaschlam gegeten
worden, dat in den namiddag van 14 Nisan geslacht was.
(Exod. 12:6 en 9). Verzuim van de medeviering van
, ’t Pascha werd met de straf der uitroeiing uit ’t volk
bedreigd. Aan de Levitiseh onreinen en aan de reizenden
Werd echter de vrijheid gegeven, om ’t Pascha één maand
later te vieren (Num. 9 : 10-14).
, De eerste Christenen vierden ’t Paaschfeest, als het
äl Opstandingsfeest des Heeren, op den eersten dag der week,
1 volgende op 14 Nisan.
l In de 2** eeuw ontstond over de viering van het Paaschfeest
een geschil tusschen de Oostersche­ en de Westersche Kerk.
De Oostersche kerk (o.a.: Apollinaris, Chronicon paschale),
meenende, dat Christus het ware Paaschlam op 14 Nisan
gestorven moest zijn, vierde aan den avond van dien dag
’t Lijdenspascha, door ’t houden van ’t Heilig Avondmaal.
Op 16 Nisan vierde men ’t Opstandingspascba.