HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 855.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

11
hebben ontkend, dat onze 209 eeuw op den 19** Januari
van ’t jaar 1900 een aanvang heeft genomen.
Men kan dat op deze wijze duidelijk maken: Ieder moet
, toestemmen, dat, wanneer een kind op den 19** Januari
` zijn eersten verjaardag viert, het dan 1 X 12 maanden of
, één vol jaar oud is, en het dus op zgn eersten verjaardag
zijn 29 jaar intreedt.
Viert iemand op den 19** Januari zijn 509** verjaardag, dan
is hij op dien dag 50 X 12 maanden of 50 volle jaren oud,
en treedt hij dus op zgn 509** verjaardag zijn 519 jaar in.
Q Viert iemand op den 19** Januari zijn 100999** verjaardag,
, dan is hij op dien dag 100 X 12 maanden of honderd
Y volle jaren oud, en treedt hij dus op zijn 100999** verjaardag
l zijn 1019 jaar in.
Passen wij nu dezelfde redeneering op de eeuwen toe,
dan kan men zeggen:
Toen men den 19** Januari van ’t jaar 100 vierde, telde
de 19 eeuw 1 X 100 X 12 maanden, dat is honderd volle
jaren, en trad 1nen daarmee de 29 eeuw in.
il Toen men den 19** Januari van ’t jaar 1900 vierde, telde
de 199 eeuw 19 X 100 X 12 maanden, of 1900 vollejaren,
en trad men daarmeê de 209 eeuw in.
De jaren 100, 200, enz. 1800, 1900 enz. zijn dus niet,
zooals velen meenen, de slotjaren eener eeuw, maar zijn
jaren, waarmee een nieuwe eeuw begint.
De Christelijke jaartelling ving, volgens Dionysius Exiguus, .
aan in het jaar 754 na de stichting van Rome.
Daar we echter weten, dat koning Herodes in ’t jaar
i 752 nà de stichting van Rome gestorven is, zou Herodes,
_ volgens die rekening, reeds twee jaar vóór Chr. geboorte
" moeten gestorven zijn, en daaruit kunnen we reeds op-
maken, dat Christus niet in ’t jaar 754 geboren kan zijn,
en dat dus de Christelijke- of Dionysiaansche jaartelling
niet met ’t jaar, waarin Christus geboren is, haar aanvang
kan hebben genomen. Maar nog meer gronden hebben wij
er voor, dat ’t jaar 754 na de stichting van Rome, niet
’t geboortejaar van Christus kan zijn.