HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 832.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

e I
i; ‘
10
is echter vrij nauwkeurig, daar hij slechts 2 uren, 42
g, minuten en 42 seconden in 4 eeuwen te veel rekent.
in Men kan dat op de volgende wijze duidelijk maken:
Wanneer een jaar bestond uit 365 dagen, dan zouden .
* 400 jaren bestaan uit 146000 dagen.
Maar er zijn in 3 eeuwen 24 X 3 = 72 schrikkeldagen “) y
fl ï meer, en in één eeuw 25 X 1 = 25 ,,
meer. Er zijn dus in 400 jaren 97dagen meer. X
Alzoo in 400 jaren 146097 dagen.
1. 146097 dagen = 146096 dagen, 23 uren, 59 min. en 60 sec.
{ j We weten echter, dat een jaar telt:
·· 365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 48 seconden. g
I, Dus zijn 400 jaren eigenlijk gelijk aan:
146096 dagen, 21 uren, 17 min. en 18 seconden. J
Trekt men beide getallen van elkander af, 1
dus 146096 dagen, 23 uren, 59 min. en 60 seconden
min 146096 ,, 21 ,, 17 ,, ,, 18 ,,
dan rest er 2 uren, 42 min. en 42 seconden.
Dus rekent de Gregoriaansche kalender in 400 jaren Q
maar 2 uren, 42 min. en 42 seconden te veel. d. i. in 2000 V
jaren maar ongeveer 14 uren te veel.
Voorwaar, men mag dus met alle vrijmoedigheid zeggen,
dat de Gregoriaansche kalender vrij nauwkeurig is.
E
De Christelijke jaartelling is in de 69 eeuw in gebruik ge-
komen, en is in ’t jaar 525 door Dionysius Exiguus, Abt te
Rome, ontworpen. Hij ving haar aan met den 8°¤ dag nà de
geboorte van Christus, dus op den 19** Januari van ’t jaar 0. i
Aan die tijdrekening hield zich Karel de Groote, die i
haar den l°¤ Januari van ’t jaar 800 in zijn Rijk invoerde. _
Ook Bonifacius VIII hield zich aan die tijdrekening en U
schreef voor ’t jaar 1300 een Jubeljaar uit, dat iedere
honderd jaar gevierd moest worden.
` Evenzoo schreef Leo XIII voor ’t jaar 1900 een Jubeljaar uit.
En terecht. ’t Is dan ook zonneklaar, wat velen destijds
IXIII liet drie schrikkeljaren weg, omdat de Jul. tijdrekening in 400 jaren
` { 3 dagen te veel telde.