HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 827.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

9
op den duur niet kunnen houden. Immers, door elke vier
jaar één dag in te voegen, om het tekort van elk jaar
weer goed te maken, voegde men per jaar 11 minuten en
12 seconden te veel bij, want trekt men van
365 dagen 5 uren 59 minuten en 60 seconden
, 365 ,, 5 ,, 48 ,, ,, 48 ,,_~
af, dan blijft er over 11 minuten en 12 seconden.
Deze fout merkte men in de eerste eeuwen onzer jaar-
telling niet op.
Omstreeks ’t jaar 1260 ontdekte echter Roger Baco,
Francisoanermonnik te Oxford, die onnauwkeurigheid in
den Juliaansohen kalender, en deed in 1264 aan Paus
Clemens IV, hoewel te vergeefs, een voorstel tot verbetering
­ van den kalender.
Eerst in ’t jaar 1582, toen de kalender met het oog op
de regeling van de viering van het Paasohfeest en de
andere Christelijke feesten, op last van Paus Gregorius XIII
. door den sterrenkundige Aloysius Cilius herzien en verbeterd
j werd, kwam men tot de ontdekking, dat de aanvang der
¤ lente, of liever, dat de doorgang der zon door het voor-
j jaarsnachteveningspunt, niet op 21 Maart, maar op 11 Maart
had plaats gehad, en dat dus de tijdrekening 12 dagen ten
,] achteren was.
Daarom werd door Gregorius XIII bepaald, dat men
11 dagen van het loopende jaar zou weglaten, en wel, dat
j men op Donderdag den 4°¤ October onmiddellijk Vrijdag
l den 15°¤ October zou laten volgen. Op deze wijze nam in
. ’t jaar 1583 de lente weder op 21 Maart een aanvang.
, Om dit nu ook in de toekomst te doen plaats hebben,
werd nog bepaald, dat elk eeuwjaar dat geen veelvoud
van 400 is, zooals o. a. ’t jaar 1700, 1800 en 1900 geen
sehrikkeljaar zou zijn. Daardoor werd de misrekening van
den Juliaanschen kalender welke ongeveer 3 dagen in 4
eeuwen te veel gerekend had, weer hersteld.
De Gregoriaansche kalender, hoewel niet volkomen juist,