HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 854.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

$‘£‘·" - ­ . - .4... . ~ _ r ·· ­ ,1«­­­•,­_.­,».­....,,,...w,v,...,"..,.,,,,,,_n`.,,_,_______,_________v_,__,_ _ __,___,_Y,__Y_____ _ Y _f_”___,~ __, _ _ _v_______v__
R 8
il Het 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e en 19e jaar kreeg een schrik-
kelmaand van 30 dagen.
i In een tijdvak van 19 jaren hadden de Israëlieten dus
; 7 jaren, die 13 maanden, en
I 12 jaren, die 12 maanden telden.
Op die wijze kregen zij overeenstemming met het Zonne- ,
jaar, dat in 19 jaren 19 X 365 : 6935 dagen had.
Immers 7 X (354 + 30) dagen : 7 X 384 dagen:2688 dagen,
en 12 X 354 dagen -.: :4248 dagen,
z Samen 6936 dagen.
De schrikkelmaand werd aan de laatste maand des jaars l
i. e. aan de maand Adar toegevoegd, en kreeg den naam
l,ri_ van Véadar.
Evenals de Israëlieten, zoo rekenden ook de oude Romeinen _
l bij Maanjaren, en om die jaren, zoo na mogelijk bij de
jaargetijden of de verschijnselen der zon te houden: voerde
Numa Pompilius, de tweede koning van Rome, omstr. 716
vóór onze jaartelling, periodieke invoegingen van maanden ,
jij; in, voor welke hij echter de bepaling aan de willekeur (
der priesters overliet. j
‘.-l i Daardoor was ten tijde van Julius Caesar de tijdrekening
zoo in de war geraakt, dat hij in overleg met Sosigenes,
=l” § een sterrenkundige te Alexandrië, in het jaar 45 vóór ,;
onze jaartelling, besloot, om de tijdrekening te verbeteren.
Daartoe verlengde hij het toen loopende jaar, ’t jaar
45, het z. g. jaar der verwarring (annus confusionis), tot l
455 dagen, ten einde den aanvang der lente weder met
ir 21 Maart te doen samenvallen. Verder stelde hij ’t jaar op
365 dagen. Daar echter het Zonnejaar 365 dagen, 5 uren,
48 minuten en 48 seconden telt, bepaalde hij, dat men elke ‘
vier jaar één dag zou bijvoegen, nl. de z. g. schrikkeldag,
om het te kort van elk jaar weer goed te maken.
Eindelijk bepaalde Julius Caesar ook nog, dat de dag,
waarop de eerste Nieuwe Maan nà den winterzonnestilstand
§ van het jaar 46 inviel, 1 Januari zou heeten.
Aan die Juliaansohe tijdrekening heeft men zich echter