HomeOordeelt mede!Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 654.24 KB

TIFF (Deze pagina), 8.62 MB

PDF (Volledig document), 30.08 MB

Y
i

VOOl{BEl{i(YH'l`.
X Omdat ran zoogcnazuml orflzocloose zgcle, ja door een eollegsr. reeds
eene poging is gedaan. om het voor le stellen; als zon 1`lï, door een lzeelje
sclnpperen, lraclzfen, hef meer ln, orde fe l{l"[7Q(%72,' onzrlaf ik voor ’fo1‘er1'ge
e reden hel), om fe rreezen {laf nzeerzlere pogingen van die zgjale en van
g alien aard zullen worden gedaan, \'2ll1ll(‘(?l` ik mijne /ree/n‘2naf1'ge) positie
in (lo Nul. Herv. l{<>1‘l< w<2i‘k01i]i~; heb b0li<>ud<·u - zlaaronz. zie ik n1g'
geniooclzaakf, eerslzalre, onze {le ï*ersc·/zillenrle sfalrlïen lrefreklïelgjlï 2ng'nejongsz‘e
lcerlcelglce vnoeilgjlïlzellen in het licht fe geren,.
Er is nog wal. Maanden lang. zonder (laf ils persoonlglc officiëcl
V iets wist, lzeefï men, ran ofïic1'eel-l;e1’lïelgli"e zgïle oonranlennfezars ran nzgjn
. Q aansfaancle 7720€1·l{7l{`ll€Cl€7l genzaalïf, een /I((7l(l(’lI(`{72¢? en een belzancleling
‘ elle van sleclzfe nzanferen gez‘nz'gf. Na. als er dan YOC/l l'lI(‘llH)({({l’/l(31·(l aan
het een en ander zal gegeven worden, zal gils mee helpen. Ik rernzeen
frozwoens, daf er voor personen en parfgjen wel iefs zal (lezen lcerkelg'/ren
strgcl rolf te leeren.
{ BAEHLER.