HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 58

JPEG (Deze pagina), 699.44 KB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

l ` i »
t a
’ l
gebrek zoover, dat de plantengroei ophoudt, en de vee-
stapel dientengevolge te niet gaat, dan kunnen wg wel
j ` er op rekenen, dat het menschengeslacht het ook niet
il lang meer kan uithouden.
Maar heeft het onderzoek der natuur ons niet reeds
lang aangetoond, dat elke uiting van leven een begin en n
ij? een eind heeft? Niet alleen met de individu’s is dit het
` geval, maar ook niet de soorten. Hoevele dieren der
j` voorwereld zgn niet reeds uitgestorven! En datzelfde lot
zal den mensch evenzoo treffen.
Maar deze uitspraak mag ons niet ontmoedigen. Ieder
onzer weet, dat zijne dagen geteld zijn en het beste middel
gg 0111 OHS Cl€l.Et1“H1€d€ JLG V€I‘ZO€11€l1, is dEl&1"l’l€(·3I1 JLG Slll`€V€]ï1
dat wü de korte tüdruimte, die het ons gegeven is te
leven, nuttig besteed hebben, en Wij het in onze laatste
oo enblikken Tvono BRAHE kunnen nazeggen:
j s
., lk hoop dat ik niet te vergeefs geleefd heb.
` Ik heb gezegd.
Lg
iz
Q
li. li ·
ii r
ti ë
it i '
äï ‘ i
~
ë l
t