HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 876.25 KB

TIFF (Deze pagina), 8.42 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

..*7. ._.. . . . __ _.,Y_ _F______“;¤
TI
ii er
20 .
ll
g oneindig veel verder van de zon afstaan dan de
aarde. i
g Maar eene dergelijke verklaring werd te stout ge-
vonden, en daarom eenvoudig ter zgde gelegd. Ja hg
c haalde zich, even als GALILEI 19 eeuwen later, eene _
i , vervolging door Crimvrnns op den hals, daar hg zich
ix zoo ver vergrepen had, dat hg de rust der Hmsrni, de
wereldhaard, verstoord had.
De stand der wetenschap bleef nu dezelfde tot de 15"`,
of liever tot het begin der 168 eeuw; de uitvinding
der boekdrukkunst had toen ten gevolge dat de weteig-
schappen, als uit een langen winterslaap, begonnen te
i herleven. In het tgdperk, dat volgde, ontstond eene
wetensehappelgke beweging, die in hoofdzaken van 1
algemeene bekendheid is.
i Voor de sterrekunde begint dit tgdperk met CoPPr1n­ ·
mens, domheer te Frauenberg aan den Golf van Danzig. ` [
Corrnnivicus droeg van het stelsel van Amsrkïaonus geene
kennis; het werk, waarin deze zgn stelsel had uitgewerkt,
· is verloren gegaan, en een werk van Aaonnwïnniis (17),
waarin het vermeld werd, was nog niet door den r
druk wereldkundig gemaakt. De hypothese, dat de g
g§ zon het midden van het planetenstelsel innam, opperde
hg dus zelf tengevolge van eigen nadenken, hg verwierp
voor de planeten de epicykels van Prormviamus (18), i
j, maar handhaafde hare cirkelvormige en eenparige be- I
weging, al moest dan dientengevolge, om de voor-
naamste ongelgkheid in die beweging voor te stellen,
de zon buiten de middelpunten dier cirkels geplaatst .
zgn, en dus elke baan toch hare excentriciteit hebben. V
Voor de bezwaren, die ten allen tgde tegen de wen- ,
Q` teling der aarde om hare as en om de zon waren inge- ,
al bracht, gaf hg aannemelgke oplossingen, en zgn werk de f
al 1 ‘
_