HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 832.48 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

V t
17
neet in denzelfden tijd doorloopen, en deze tijd is, wel
beschouwd, volkomen gelijk aan 365 dagen en öuren, Q.
denzelfden tijd, waarin de zon haar loopkring volbrengt; nl
dit is zonder twüfel eene vreemde overeenkomst, die ‘
voldoende stof tot nadenken gaf.
Het tweede bezwaar bestond hierin, dat het middel-
punt van den epicykel door geen ander hemellichaam
werd ingenomen; de planeet draaide om niets, en dat
niets draaide in den deferent om de aarde. Dat eene {
planeet om de aarde, het eene hemellichaam om het l
andere zou draaien, werd als iets zeer begrijpelijks aan-
genomen, maar eene wenteling om meis moest toch de
bevreemding wekken. ná
BQ dit alles kwam nog iets. WQ hebben nog niet j
van Mercurius en Venus gesproken, de beide planeten, _
die zich nooit ver van de zon verwijderen, maar beur­
telings aan hare rechter- en aan hare linkerzijde te
zien zünf Het was nu ook wel mogelijk, voor beiden E
een deferent en een epicykel aan te nemen, op dezelfde J
wijs als voor de zoogenaamde buitenplaneten, Mars,
Jupiter en Saturnus, maar de deferent werd dan klei-
` ner dan de epicykel. _
V Veel meer voor de hand lag het aan te nemen, zoo-
als in de 4"° eeuw v. Chr. Hnalicmmss Poxricns terecht
inzag, dat Mercurius en Venus hunne wenteling om de J
zon volbrachten, terwijl deze dan toch hare rol van
·*‘ _ planeet bleef behouden. Zoo werd de zonnebaan de t
; deferent, en een kleinere cirkel, de eigenlijke loopbaan
te der planeet om de zon, de epicykel (14).
1 Vreemd is het, dat dit stelsel wel bg de Grieken nu
en dan vermeld (15), maar niet algemeen aangenomen
werd; de verklaring daarvan is mijns inziens hierin te 1
zoeken: de astronoom, dit blijkt ten duidelijkste uit `
2 al
1 t
l 1